Tatil07 | İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynağının "Kıymet" olduğu bilinci ve kurum içi sürekli eğitime olan inancımız ile birleşir.

Tatilside olarak;

  • Çalışanlarımızda, aidiyet bilincinin güçlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.
  • Çalışanlarımızın, şirket içinde etkililiğini artırıyoruz.
  • Çalışanlarımıza, kişisel ve mesleki gelişim imkanları sunarak gerçekleştiriyoruz.
  • Çalışanlarımızda, katılıma değer veren ve inisiyatif almaya olanak sağlayan bir yönetim anlayışını yaratmak istiyoruz.

Bu anlayışımızın hayata geçirilmesinde dikkate aldığımız öncelikler:

  • Personel alımı ve planlamasında gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da dikkate almak ve seçim süresince adaylara eşit fırsatlar sunmak;
  • Çalışanlarımızın gelişim, performans ve efektif kariyer yönetimi için uygun sistemler kurmak ve işletmek;
  • Çalışanlarımızın eğitim ve yeteneklerine uygun, gelişimlerini teşvik edecek görevler almasını sağlamak, iş motivasyonunu ve verimini yükseltici düzenlemeleri hayata geçirmek;
  • Çalışanlarımıza, kişisel ve mesleki gelişim imkanları sunarak gerçekleştiriyoruz.